Ammerzoden ligt in het zuiden van de Bommelerwaard, ten noorden van de Maas. Om het dorp heen loopt de Meersloot, onderbroken door de buitengracht van het kasteel. De Meersloot is het restant van een bedding van de Maas die tot 1354 op deze locatie lag en ervoor zorgde dat Ammerzoden tot dan toe tot Brabant gerekend kan worden. De waterloop heeft sinds de Middeleeuwen het stratenpatroon rondom Ammerzoden in sterke mate beïnvloed. Veel gronden rondom Ammerzoden zijn pas sinds de ruilverkaveling van de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw vruchtbaar gemaakt. Voorheen was het een onvruchtbaar en lastig begaanbaar gebied vanwege de zware klei; het meeste verkeer in de Bommelerwaard was dan ook op de dijken te vinden.

Ammerzoden, rijk aan ondernemers

Ammerzoden is een dorp dat rijk is aan creatieve en fanatieke ondernemers. Van ondernemingen in de agrarische sector tot bedrijven in de dienstverlenende sector. De ondernemers aangesloten bij de ondernemersvereniging vormen een afspiegeling van deze groep mensen. De vereniging zet zich in voor deze ondernemers. Meer informatie over Ammerzoden

Ondernemen in Ammerzoden

Gezien het feit dat Ammerzoden onder de gemeente Maasdriel valt, is het bestemmingsplan het meest leidend voor hoe bedrijven over Ammerzoden verspreid zijn. Veel van de winkeliers zijn geconcentreerd op of rond de haar, een enkeling echter elders in het dorp. Industrie is vooral gelegen op industrieterrein de Uilecoten, aan de noordzijde van het dorp en overige bedrijven, veelal tuin- en akkerbouwbedrijven zijn gelegen in en rondom het dorp.